Hnojení pažitky

Pažitka bude lépe růst, budete-li ji hnojit kávovou sedlinou.