Odstranění cenovek

Cenovky snadněji odstraníte, když je nahřejete fénem.